EVOPIPES ieguvis ISO 14001 un ISO 50001 sertifikātus un ieviesis integrēto vadības sistēmu 

15.05.2018

EVOPIPES ir ieguvis sertifikātus atbilstoši Vides pārvaldības sistēmas ISO 14001:2015 un Energoefektivitātes pārvaldības sistēmas ISO 50001:2012 standartu prasībām, pilnveidojot jau esošo kvalitātes vadības sistēmu ISO 9001:2015. Standarti ir integrēti pārvaldības sistēmā un aptver visas Evopipes darbības sfēras.

EVOPIPES apzinās vides aizsardzības nozīmīgumu un rūpējas par ražošanas procesu, iekārtu un tehnoloģisko atlikumu apsaimniekošanas uzlabošanu, mazinot to ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību. Uzņēmums sistemātiski apzina darbības ietekmes iespējamos vides riskus un nosaka saudzējošu risinājumu ieviešanu praksē.

Savukārt, Energopārvaldības sistēma nodrošina enerģijas patēriņa un izmaksu samazinājumu, kas ir saistīta ar efektīvu resursu izmantošanu un ilgtspējīgas attīstības principiem. Ar energoefektīviem risinājumiem tiek pārvaldīta uzņēmuma radītā ietekme uz klimatu un vidi, nodrošinot Eiropas direktīvu izpildi un apņemšanos samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisiju.